มโนภาพของแสงไฟในชุมชนเมืองในยามค่ำคืน

ในขณะนี้ มีจำนวนบ้านเรือนและจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นกว่าแต่เดิมมาก ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือ จะมีไฟฟ้าเพียงพอต่อการอุปโภคหรือไม่ การจินตนาการถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะนำมาซึ่งการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในยามค่ำคืน

 

ชุมชนเมืองกับการเปลี่ยนแปลง

 

ระบบไฟฟ้าเกือบทั้งหมดที่เราเห็นในปัจจุบัน เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อตอบสนองต่อความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนในตอนกลางคืน เพราะในสมัยนั้นยังไม่นิยมผลิตไฟหน้ารถ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เป้าหมายของการผลิตเสาไฟในตอนแรกก็เพื่อการจราจร และหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาวิทยาการต่างๆอีกมากมาย ทำให้เริ่มหันมาผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งผลิตมากยิ่งขึ้น

 

ด้วยเหตุนี้เราจึงพบเสาไฟฟ้ามากมายหลายต้นตามสองข้างทางของถนน ซึ่งแต่ละต้นจะมีวิศวะไฟฟ้าคอยคำนวณระยะห่างที่เหมาะสมกับความสูงตัวตัวเสาไฟ เพื่อให้มีการกระจายแสงที่สว่างที่สุด การเรียงตัวของเสาไฟฟ้าที่เป็นระเบียบอยู่ข้างทาง ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพอีกแบบหนึ่งของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน รวมถึงแสงไฟที่มีหลายโทนสี ก็เป็นผลมาจากความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ช่วยเพิ่มสีสันในยามค่ำคืน ทำให้เหมือนเป็นเมืองที่ไม่มีวันหลับ

 

เมื่อหลายปีมาแล้ว เมืองที่มีประชากรหนาแน่นส่วนใหญ่ จะมีนโยบายลดการใช้รถบนท้องถนน จำกัดความเร็ว และพื้นที่ขับขี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ แล้วหันมารณรงค์ส่งเสริมรูปแบบการเดินทางสาธารณะ รวมถึงการใช้จักรยาน สกู๊ตเตอร์ และการเดินเท้าแทน

 

ค่ำคืนในชุมชนเมือง: เอื้อต่อการอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัย

 

แสงสว่างสำหรับการสัญจร ถือเป็นประเด็นหลักในการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตยามค่ำคืนของคนเมือง หรือบางนั่นอาจจะเป็นตัวกลางที่ช่วยลดจำนวนยานพานะส่วนบุคคลได้ หรือแม้แต่ให้เขาเหล่านั้นไม่มีต้องใช้รถไปอีกนานเลยก็ได้ ซึ่งการลดจำนวนเลนถนนก็ได้รับการออกแบบมาให้สอดรับกับสภาพของตัวเมือง ดังนั้นตัวเมืองจะถูกเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดๆให้สอดรับกับผู้อยู่อาศัยอีกที

 

โคมธรรมดาๆในปัจจุบัน เมื่อเวลาผ่านไป มันจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัย และมีความจำเป็นต้องถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบและขนาดของโคมไฟ ให้สามารถเข้าได้กับรูปแบบต่างๆของห้องและพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่าง ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องคิดค้นชนิดของแหล่งกำเนิดแสงให้มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่มีฟังก์ชั่นที่เหมาะกับการใช้งานในแต่ละที่ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองนั้นๆที่จำเกิดขึ้นในอนาคต

 

จะเห็นว่าแสงไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ สามารถแสดงวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างกันออกมาได้อย่าชัดเจน ไม่เพียงแค่ให้แสงสว่างเพื่อให้เรามองเห็นและเดินผ่านไป แต่ยังใช้ในเชิงเชิญชวน หรือแม้แต่หยุดไม่ให้ผู้คนทำอะไรบางอย่างชั่วคราว, บอกอนาเขต, กว้างหรือแคบ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทางด้านไฟฟ้าในปัจจุบันพัฒนาจากแต่เดิมไปมากจริงๆ

 

แหล่งที่มา: http://www.archlighting.com/projects/imagining-the-future-of-the-city-at-night_o

 

โคมไฟถนน, โคมไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ และ อุปกรณ์ โคม ไฟ ถนน

บริษัท เรืองกิจกรุ๊ป 2012 จำกัด​

081-515-1220​

Menu​