ข้อดีและข้อเสียของระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุดได้ปูทางสู่การเกิดใหม่ของไฟถนนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นแหล่งแสงกลางแจ้งที่ใช้แผง PV (photovoltaic) แผงเหล่านี้จะติดตั้งอยู่บนโครงสร้างแสงหรือเชื่อมต่ออยู่กับเสา แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะมีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ซึ่งจะให้พลังงานแก่หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอด LED ตลอดทั้งคืน

 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่จะตรวจจับแสงกลางแจ้งโดยอัตโนมัติผ่านแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งจะสามารถให้แสงสว่างได้ต่อเนื่องทั้งคืนแม้จะไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์สองสามวัน ผู้ใช้จำนวนมากเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับไฟถนนในปัจจุบันเนื่องจากเหตุผลหลายประการดังต่อไปนี้

 

ข้อดีของระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ

พลังงานแสงอาทิตย์นั้นฟรีและเป็นทรัพยากรหมุนเวียนสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลง ซึ่งหมายความว่าไฟเหล่านี้ทำงานได้แบบไร้สายและไม่ต้องเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการไฟฟ้าของคุณ นี่เป็นข้อดีอื่น ๆ ในการใช้ระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ

 • เนื่องจากระบบไฟถนนโดยอัตโนมัติไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหวจึงมีการบำรุงรักษาน้อยกว่าไฟถนนทั่วไป

 • ระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติเป็นระบบแบบสแตนด์อโลนและไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟภายนอกหรือเชื่อมต่อกับโครงข่ายใดๆ

 • โอกาสที่ระบบไฟถนนอัตโนมัติจะเกิดการโอเวอร์ฮีทและความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นจะลดลง

 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัตินั้นน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไฟถนนทั่วไป

 • ระบบไฟถนนอัตโนมัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์

 • ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะสามารถติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลได้แม้ในที่ที่ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงได้ในทางกลับกัน ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ก็ยังมีข้อเสียอยู่และก็ยังมีค่าใช้จ่ายเพื่อให้คุณตระหนักถึงข้อดีไม่กี่ข้อเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบกับระบบแสงธรรมดาได้ ซึ่งสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจว่าข้อดีนั้นมากกว่าข้อเสียหรือไม่

 

ข้อเสียของระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ

 • ระบบไฟถนนอัตโนมัติต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกมากกว่าเมื่อเทียบกับไฟถนนทั่วไป

 • ยุคของพลังงานสำหรับไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์นั้นขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิอากาศ

 • ความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมระบบไฟนั้นค่อนข้างสูงเนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อสายและมีราคาแพงมาก

 • จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ชาร์จไฟ

 • หิมะ ฝุ่นหรือความชื้นสามารถสะสมบนแผง PV ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการผลิตพลังงาน

 

อนาคตของระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ

ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอบเขตในอนาคตของไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัตินั้นค่อนข้างสดใส ซึ่งความต้องการพลังงานมีผลต่อชีวิตมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน ไม่เพียงแต่มีความสำคัญเท่านั้นแต่ก็จำเป็นที่จะต้องหาวิธีการประหยัดพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรหมดไป การเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟถนนอัตโนมัติจะช่วยลดการสูญเสียพลังงานเมื่อเทียบกับไฟถนนธรรมดา

 

แหล่งที่มา : http://www.intelizon.com/advantages-and-disadvantages-of-automatic-solar-street-lights

https://www.solarlightsmanufacturer.com/the-advantages-and-disadvantages-of-solar-street-lights 

 

 

 

06-seriesstreetlamp_com_THAN

โคมไฟถนน, โคมไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ และ อุปกรณ์ โคม ไฟ ถนน

บริษัท เรืองกิจกรุ๊ป 2012 จำกัด​

081-515-1220​

Menu​